Vores gruppe er for piger og drenge, som har mistet forældre eller søskende. Gruppen er åben, hvilket betyder, at man kommer med, når man har behov og går ud, når dét føles rigtigt.

Afhængigt af deltagerantal og aldersspredning vil gruppen blive delt.

Inden barnet eller den unge begynder i gruppen, holder vi et indledende møde.  Når det er ved at være tid at stoppe igen, aftaler vi, hvornår den sidste gang bliver. Bedst er det, hvis der er 3 eller 4 gange tilbage til at afslutte forløbet.

Der er ingen geografisk afgrænsning for hvem der kan gå i gruppen.