Det koster ikke noget at være med i sorggruppen.

Da sorggruppen så dagens lys i januar 2006 var gruppen udelukkende baseret på donationer fra private organisationer og loger. Dem skylder vi stor tak for at kunne sætte arbejdet i værk.

Siden 2009 har sorggruppens udgifter til mad og til de almindelig driftsomkostninger været dækket af Kolding Provsti.

Udgifter til kurser og videreuddannelse forsøger vi at få dækket gennem private fonde.