Vi har ganske få regler i sorggruppen

Den første regel gælder især de voksne
Det er den regel, der siger, at et ”nej” altid bliver respekteret. Hvis der er noget barnet eller den unge ikke har lyst til at svare på eller fortælle om, så siger man det. Nogen gange vil vi bringe emnet op en anden gang og så kan man så tage stilling til om man har lyst denne gang. Ellers er det blot at svare ”nej” igen.

Den anden regel er reglen om tavshedspligt
Den betyder, at det vi siger i sorggruppen, bliver i sorggruppen. Navne, historier osv. må ikke refereres derhjemme, i skolen, til venner eller lignende. Alle skal kunne føle sig trygge og stole på, at det man siger i sorggruppen, ikke kommer videre. Tavshedspligten gælder også de for voksne, der leder grupperne.

Den tredje regel er, at alle skal have lov til at tale uden at blive afbrudt
Man må meget gerne række hånden op, hvis man har spørgsmål eller kommentarer til den, der fortæller.

Den fjerde regel er, at man skal melde afbud, hvis man bliver forhindret
Vi ser gerne, at der er vægtige grunde til at melde afbud. Regelmæssig fremmøde er vigtig for at føle sig som en del af gruppen. Lige så vigtigt er det, at hele af gruppen kan regne med hinanden. Hvis man uden vægtige årsager har meldt afbud tre gange i træk, betragtes det som en udmelding af gruppen.