Skip to content

Om os

Læs om Birgit Fur – teeangergruppen
Læs om Maria Skjerning Frederiksen – mellemgruppen
Læs om Gitte Thybo Pihl – de yngste
Læs om grupperne

Birgit Fur
Ringstedvej 12
6000 Kolding
23 34 28 53
birgit.fur@stofanet.dk
Sygehuspræst på Kolding Sygehus
Sognepræst i Brændkjærkirken, Kolding
Initiativtager til oprettelsen af ”Sorggruppen for Børn og Unge” i 2006

Frivilligt arbejde:
1992 – 1997: Frivillig ved krisecenter for voldsramte kvinder, Århus
2000 – 2009: Kontaktperson i ”Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød”

Relevante kurser og efteruddannelse:
2000: Kursus “Sorg, krise og kommunikation” arr. af “Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød”
2005 – 2006: Efteruddannelse på Kempler Instituttet i Odder. 5 moduler ”Samtale med børn” – børn og unge i sorg og krise.
2006 – 2010: 4-årig træning som gestaltterapeut hos Psykoterapeut MPF, cand. theol. Bent Falk og psykoterapeut, sygeplejerske Inger Bollerup
2009: workshop ved pædagog Birthe Madsen om ”De mindre børns sorg”
2009: Arbejdsdag ved psykolog Helle Jensen om børn og unges sorg, målrettet børnene i sorggruppen
2010 – 2011: to-årig efteruddannelse ”Sjælesorg for institutionspræster”
2010: Kursusdag om sorgteori ved psykolog Helle Jensen
2012 – 2014 : To-årig efteruddannelse som supervisor


Maria Skjerning Frederiksen
Stenholtgade 2
6092 Sdr. Stenderup
75 57 10 81
msf@km.dk

Sognepræst i Sdr. Stenderup
Initiativtager til oprettelsen af ”Sorggruppen for Børn og Unge” i 2006

Relevante kurser og efteruddannelse:
2007: Efteruddannelse på Kempler Instituttet i Odder. 5 moduler ”Samtale med børn” – børn og unge i sorg og krise.
2009: Workshop ved pædagog Birthe Madsen om ”De mindre børns sorg”
2009: Arbejdsdag ved psykolog Helle Jensen om børn og unges sorg, målrettet børnene i sorggruppen
2010: Kursusdag om sorgteori ved psykolog Helle Jensen
2012 – 2014:  To-årig efteruddannelse “Sjælesorg for sognepræster”
2018: Tiltrådt som beredskabspræst i Region Syddanmark
2019: Fast vagtpræst på Kolding Sygehus

Gitte Thybo Pihl
Brændkjærgade 49
6000 Kolding
Tlf. 75 52 20 55
Mobil 29 41 29 43
gitte@pihlerne.dk

Frivilligt arbejde og personlig erfaring:
Har stor personlig erfaring med børn i sorg, da hun i 2004 mistede sin mand og far til 3 børn i alderen 0 – 7 år
Er i dag gift med Ole, som hun har fået en datter sammen med
2005 – 2011 FDF leder for børn i alderen 8 – 12 år
Har afholdt diverse temadage og sogneaftener om børn og sorg

Relevant arbejde, efteruddannelse og kurser:
2000: Færdiguddannet som sygeplejerske
2001 – 2003: børnesygeplejerske på Skejby Sygehus
2008: Cand. soc. med specialet: “Børn, døden og sorgen – om børn, der mister en forælder
i det senmodernesamfund”
2008 – 2009: sundhedsplejerske i Frederikshavn
2010 – 2012: underviser på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen